top of page

Declarație privind protecția datelor

Introducere


1. Entitate abilitată (Operatorul) și contact
2. Ce sunt datele cu caracter personal
3. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră
4. Exprimarea acordului, drepturi de retragere/de contestație
5. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Introducere


Protecția sferei private și a drepturilor personale fundamentale ale clienților noștri la accesarea site-ului nostru de web are o semnificație fundamentală în scopul unei utilizări fiabile a ofertelor noastre. Dacă vizitați www.ramonacroger.net, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate într-o proporție redusă. Cu această declarație privind protecția datelor vrem să reliefăm și să explicăm angajamentul nostru pentru o gestionare sigură și fiabilă a acestor date, despre cum anume utilizăm datele cu caracter personal ale clienților noștri. Respectăm cele mai stricte prevederi ale legislației de protecție a datelor în vigoare. Securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, ca principiu fundamental, informațiile clienților nu sunt niciodată vândute și nici închiriate de către Ramona Croger – Body&Mind Trainer. Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în cazul unui imperativ economic.
În cadrul prezentei declarații privind protecția datelor vrem să vă informăm despre gestionarea datelor dumneavoastră, pe cuprinsul www.ramonacroger.net/Protejarea_ datelor

1. Entitate abilitată (Operatorul) și contact


Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați:
Ramona Croger

Hofmannsthalgasse 2/1/Lokal1

1030 Wien

Österreich

Tel: 00436606990132

info@ramonacroger.net

2. Ce sunt datele cu caracter personal?


Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Acestea cuprind spre exemplu date precum numele, adresa, adresa de E-Mail si numărul de telefon. Pe lângă acestea se colectează automat din motive tehnice la vizitarea site-ului nostru de web și alte date suplimentare, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat oferta noastră sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice). Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și datele cu caracter personal. De regulă utilizăm informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.


3. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu respectivele prevederi legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a vă putea oferi serviciile cerute de dumneavoastră. Prelucrările datelor dumneavoastră care depășesc acest cadru sunt efectuate de către noi numai cu acordul dumneavoastră sau vom utiliza datele numai sub formă pseudonimizată sau anonimizată. In cazul in care societatea noastră dorește să prelucreze datele Dvs. cu caracter personal in alte scopuri, decât cele arătate mai sus, veți fi informat solicitându-vi-se în mod expres consimțământul pentru noul scop de prelucrare. Nicio dată cu caracter personal nu va fi prelucrată în alte scopuri, decât după obținerea consimțământului.

Pentru a beneficia de serviciile noastre necesităm de regulă, ca principiu de bază, următoarele date:

Numele/prenumele persoanei respective, denumirea firmei inclusiv (dacă e cazul), număr CIF/CUI, număr de înregistrare la Registrul Comerțului astfel cum sunt disponibile
Adresa de facturare
Adresa de livrare inclusiv detaliile privind intervalele de livrare, posibilitățile de furnizare, persoana fizica ce va recepționa livrarea (dacă este cazul), etc.
Numărul de telefon pentru a asigura procesarea livrării precum și
Adresa de E-Mail
Prenumele
Numele
Data nașterii
Adresa de domiciliu
Adresa de e-mail

Dacă vizitați site-urile https://www.ramonacroger.net sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așa-numitele Logfiles:

Adresa IP (adresa protocolului de internet) a calculatorului care accesează
Site-ul de web de pe care ne vizitați (Referrer)
Site-urile noastre de web pe care ne vizitați de partea noastră
Data și durata vizitei
Tipul browser-ului și setările browser-ului (de ex.: limba)
Sistemul de operare

Aceste date sunt memorate de către noi pentru o perioadă de 7 zile ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate.

Noi menținem în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.

Utilizarea cookies: Pe site-ul nostru de web utilizăm așa-numite cookies. Cookies sunt fișiere de text care ne permit să configurăm vizita dumneavoastră pe site-ul nostru de web în cel mai confortabil mod posibil. Acestea includ de ex. presetări pentru redarea site-ului nostru de web. Aceste cookies sunt temporar memorate pe computerul dumneavoastră și transmise către serverele "cookies de sesiune", ce nu sunt stocate pe unitatea dumneavoastră de disc și ce sunt șterse la închiderea browser-ului sau după o inactivitate mai îndelungată. Puteți vizualiza și șterge cookies memorate pe computerul dumneavoastră și să controlați gestionarea cookies la nivel general prin intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră de internet. Puteți obține informații mai detaliate în acest sens de la producător sau în cadrul funcției de ajutor a browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveți în vedere că funcționalitățile https://www.ramonacroger.net pot fi indisponibile sau cu disponibilitate limitată, dacă nu permiteți cookies.

Google Analytics: Acest site de web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză de web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numite „Cookies“, fișiere de text, ce sunt memorate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului nostru de web. Informațiile generate prin intermediul cookie-ului privind utilizarea dumneavoastră a prezentului site de web sunt transmise în general unui server al Google din SUA și memorate acolo. Adresa dumneavoastră de IP este însă prescurtată anterior de către Google pe teritoriul statelor-membre ale Uniunii Europene sau în alte țări semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa completă de IP este transmisă unui server al Google din SUA și prescurtată acolo. La cererea operatorului acestui site de web Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea dumneavoastră a acestui site, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului de web și de a presta alte servicii suplimentare conexe utilizării site-ului de web și utilizării internetului față de operatorul site-ului. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este combinată cu alte date ale Google. Puteți împiedica memorarea cookies printr-o setare corespunzătoare a al software-ului de browser la dumneavoastră. Mai puteți împiedica de asemenea și colectarea datelor generate prin intermediul cookie-ului și referitoare la utilizarea site-ului de web (incl. adresa dumneavoastră de IP) de către Google precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea plugin-ului de browser disponibil din următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=at și instalarea acestuia.

4. Exprimarea acordului, drepturi de retragere/de contestație

Puteți refuza oricând o utilizare a datelor dumneavoastră în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și sondare a opiniei sau să vă exprimați dezacordul privind utilizarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Puteți să ne transmiteți refuzul sau dezacordul prin e-mail la adresa de mail: info@ramonacroger.net. În măsura în care primiți prin e-mail materiale publicitare din partea noastră, puteți să vă exercitați dreptul de opoziție prin efectuarea unui click pe link-ul primit pe E-Mail și urmând indicațiile ulterioare. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele noastre s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea noastră. Termenul de soluționare al cererii Dvs. va fi de 30 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Societatea în calitate de operator vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită.

Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea noastră care să contravină unei ștergeri.

Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, vrând să vă atenționăm asupra faptului că utilizând datele dumneavoastră exclusiv pentru prestarea operațiunilor comerciale nu impune acordul suplimentar al dumneavoastră referitor la primirea de materiale publicitare.

Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format bine structurat, uzual și lizibil în mod automatizat. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de noi direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-421030 Wien

Telefon: +43 1 52 152-0

E-Mail: dsb@dsb.gv.at

dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

5. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Vrând să prezentăm clienților noștri în permanență o ofertă atractivă, ne              adaptăm astfel continuu sortimentul nostru cerințelor clienților. Din acest            motiv pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind                protecția datelor. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre        modificările din cadrul prezentului site.

Status actualizare martie 2020

bottom of page